Paradigm Shift

1: In de VS ondergaat cannabis een paradigma wisseling van Justice naar Business.

Op 29 augustus 2013 vond er een paradigma wisseling plaats in de Verenigde Staten.  Die dag werd (eindelijk) definitief politiek duidelijk dat cannabis van een Justice (illegal, Law Enforcement) context over was gegaan naar een Business (legal, Wall Street) context.  Dit heeft verstrekkende gevolgen want het luidt een markt in van honderden miljarden.

Het nu volgende is gebaseerd op bronnen uit The Economist, het US Department of Justice, Wikipedia en kwaliteitspers. Alle bronnen staan vermeld en zijn direct bereikbaar door op de link te klikken.

 

Cannabis wordt legaal: die lawine kan niet meer worden gestopt

In augustus (2013) heeft de regering Obama officieel bevestigd zich niet te zullen verzetten tegen de staten Colorado, Washington State, Oregon en Alaska, die in November 2012 respectievelijk November 2014 besloten cannabis volledig te legaliseren.

De VS hebben hiermee op federaal niveau cannabis de facto gelegaliseerd in alle staten die dat de jure al hadden gedaan, of nog gaan doen.

Hierdoor is een proces in gang gezet dat niet meer valt tegen te houden. Binnen nu en 2019 zullen tenminste vijftien tot twintig staten (meest waarschijnlijke staten zijn: Arizona, California, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Montana, Nevada, New York, Rhode Island, Vermont) cannabis volledig hebben gelegaliseerd (aan het legaliseren zijn).

2014-Marijuana-Policy-in-the-States-8_5x11

Wall Street schat, volgens The Economist, de markt voor legale cannabis in de VS op 100 miljard dollar (op jaarbasis).

Venture capitalists zijn momenteel grootschalig aan het investeren in innovatieve start-ups in Colorado en Washington State voor wat de nieuwe Coca Cola en Big Macs voor cannabis moeten gaan worden. In reactie op de ontwikkelingen zijn er in o.a. Marokko en Jamaica vergaande plannen voor het legaliseren van met name de industriële productie van cannabis.

Europa is economisch vergelijkbaar met de VS. Er is alle reden om aan te nemen dat de Europese markt voor legale cannabis ook zo’n 100 miljard euro zal zijn.

In navolging van Colorado, Washington State, Oregon, Alaska en Washington DC is er nu ook in de EU volop beweging:

  • Denemarken, Tsjechië, Spanje, Portugal, Zwitserland en Oostenrijk hebben, ieder op hun eigen wijze, vergevorderde plannen voor volledige legalisering
  • het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Luxemburg en Duitsland schuiven steeds meer op richting decriminalisering en legalisering
  • Frankrijk en Italië zullen uiteindelijk niet achter blijven

Kortom: de legale markt voor cannabis komt er, en die markt zal groot zijn.

Nederland staat er op dit moment nog goed voor om in een legale cannabismarkt een stevige marktpositie te veroveren:

  • Het Wageningen University & Reserach Centre geldt als wereldtop op het gebied van agrotechnologie en plantenwetenschappen
  • Nederland heeft naast een sterke kasbouw-industrie ook een stevige chemische en moleculair biologische onderzoekstraditie (in Marokko groeit de plant in de vrije natuur, hier wordt de productie van cannabis steeds meer een genetisch moleculair engineered biologisch proces)
  • Nederland beschikt (als enig land ter wereld) over veel kennis (know what) en kunde (know how) van productie, distributie en consumptie van cannabis

De huidige situatie is een unique selling proposition: Nederland heeft, dankzij het gedoogbeleid, veel relevante en systematische kennis kunnen vergaren over de verschillende cannabis voortbrengingsprocessen, markten en consumentenbehoeften en voorkeuren.

Maar in de venture capital business en de biotechnologie is zes maanden lang en een jaar een eeuwigheid. Er liggen nu serieuze kansen voor essentiële patenten, zowel voor de medische als de recreatieve markt .

Nederland kan door haar huidige voorsprong in kennis en ervaring op het gebied van productie, distributie en vooral consumptie mogelijk 15% tot 25% van een (EU, Europese, buitenlandse) legale cannabis markt in handen krijgen (onze Heineken, Grolsch en Bavaria van de cannabis).

Nederland zou zich daar goed op kunnen voorbereiden, maar dan is er, in navolging van de VS, snel eenzelfde paradigma wisseling nodig in de Nederlandse politiek (lees VVD). Het cannabis dossier gaat dan van de huidige justitiële context over naar een economische zaken (en landbouw) context.

Het is nu tijd om een goed ondernemersklimaat te ontwerpen voor cannabis-ondernemers en ondernemingen gericht op export. Dit gebeurt momenteel ook in de VS.

In het huidige klimaat is het voor zowel gevestigde bedrijven als start-ups praktisch onmogelijk om ook maar enigermate vrij en zonder beperkingen aan de slag te kunnen gaan (de wet verbiedt dat, de procedures voor ontheffing zijn onacceptabel lang en ingewikkeld en de randvoorwaarden waaronder gewerkt moet worden zijn extreem kostenverhogend).

Het is take it, or leave it, want als we niets ondernemen blijft de huidige situatie van kracht, waar cannabis illegaal is en alle ondernemersinitiatieven in de kiem worden gesmoord door bureaucratische barrières of justitiële repressie.

Bovendien, niet alleen kunnen we een toekomstige markt mislopen, we kunnen ook nog eens onze (al dan niet vermeende) huidige, illegale export markt kwijtraken.

 

2: cannabis betekent minder alcohol dus beter voor de volksgezondheid

PS alcohol 1_4512614

… increased marijuana use may turn out to be a net positive for public health if, as some studies suggest, it replaces some consumption of alcohol—a far more destructive drug by most measures.

Marijuana may have a beneficial side-effect: if pot-smoking displaces liquor-drinking, it might actually be good for public health.

Marijuana may be even safer than previously thought

3: cannabis consumer winner rather than a looser

Statistics published by the Irish National Advisory Committee on Drugs and Alcohol (NACDA) in July show the typical cannabis user is more likely a winner.

Rates of lifetime cannabis use were highest among professionals and managers and those with third level education and lowest among those in semi-skilled and un-skilled jobs.

Research shows that levels of recent and current cannabis use increase with higher education.

Last year and last month prevalence rates are highest among students.

Lifetime rates are highest among those with third level education.

Rates are lowest among those who ceased education at 15 years or under and among those with primary level education only.

 

 

Documenten

The Economist

Transnational Institute

NYT

Basic USA

Resources

Cannabis Business

MEDSCAPE